Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Każde miasto i gmina, chcąc ubiegać się o przyznanie środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, musi mieć sporządzony dokument strategiczny jakim jest plan gospodarki niskoemisyjnej (w skrócie PGN).

CZYTAJ DALEJ