Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw

Szybka ścieżka jest działaniem wspierającym Krajowe Inteligentne Specjalizacje (o czym można również poczytać tutaj: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/). Skorzystać z tej formy pomocy mogą zarówno firmy z sektora MSP, jak i duże przedsiębiorstwa.

CZYTAJ DALEJ

Szybka ścieżka – szansa dla firm 

Dzisiejsze czasy wymagają od przedsiębiorców innego niż dotychczas podejścia do oczekiwań klientów. Klienci, mając możliwość wyboru nie zawsze kierują się najniższą ceną, nie zawsze oczekują również oczywistych rozwiązań.

CZYTAJ DALEJ

Wspieranie rozwoju

Faktem jest, że w ostatnich latach obserwuje się progresję poziomu innowacji w naszej, polskiej gospodarce. Jednak zauważyć trzeba, że dynamika tego wzrostu, na tle innych krajów członkowskich zrzeszonych w ramach Unii Europejskiej nadal jest niezadowalająca. Przyczyn tego stanu rzeczy jest…

CZYTAJ DALEJ

Badania na rynek

Wsparcie, które udzielane jest w ramach poddziałania Badania na rynek, adresowane jest zarówno do przedsiębiorstw rozpoczynających, jak i tych rozwijających swoją działalność w sektorze B+R. Poddziałanie to, realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Badania i Rozwój.

CZYTAJ DALEJ

Do czego gminie plan gospodarki niskoemisyjnej?

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, do opracowania, którego zobowiązane są gminy działające w naszym kraju (więcej pod linkiem: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Można sobie jednak zadać pytanie, do czego jest on tak naprawdę potrzebny i czy trud związany z jego przygotowaniem…

CZYTAJ DALEJ

Czym jest plan gospodarki niskoemisyjnej i jaki jest jego cel?

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma zasadniczo na celu wspieranie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego 2020 oraz oddziaływania na poprawę jakości powietrza w naszym kraju. Dodatkowo, plany gospodarki niskoemisyjnej mają także przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, a…

CZYTAJ DALEJ

Plan gospodarki niskoemisyjnej – czemu gmina powinna go mieć?

Co zrobić, by nasz kraj przeszedł z gospodarki wysokoemisyjnej na gospodarkę niskoemisyjną? Odpowiedź jest oczywista – wprowadzać ją na szczeblu lokalnym, gminnym. Nic, więc dziwnego, że aby móc założenia takie wprowadzić, trzeba było znaleźć sposób, dzięki któremu gminy podejmą takie…

CZYTAJ DALEJ