Wsparcie, które udzielane jest w ramach poddziałania Badania na rynek, adresowane jest zarówno do przedsiębiorstw rozpoczynających, jak i tych rozwijających swoją działalność w sektorze B+R. Poddziałanie to, realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Badania i Rozwój.

Wsparcie, które udzielane jest w ramach poddziałania Badania na rynek, adresowane jest zarówno do przedsiębiorstw rozpoczynających, jak i tych rozwijających swoją działalność w sektorze B+R
Autor zdjęcia: ladybugbkt

Z możliwości skorzystania z poddziałania Badania na rynek mogą skorzystać również nowopowstałe przedsiębiorstwa, nawet w sytuacji, gdy ich projekty badawcze znajdują się dopiero w fazie zalążkowej, lecz działają w sektorach postrzeganych, jako zaawansowane technologicznie.

Wspieranie projektów badawczo-wdrożeniowych

Wsparcie możliwe do uzyskania w ramach Badania na rynek nakierunkowane jest na projekty badawczo-wdrożeniowe, pod warunkiem jednak, że zmierzają one do komercjalizacji wyników i realizowane są przez przedsiębiorców działających we współpracy z instytucjami typu B+R. Pamiętać należy jednak o tym, że warunkiem niezbędnym w ich realizacji jest finansowe uczestnictwo w nich partnerów gospodarczych.

Co może zostać sfinansowane?

Wsparcie finansowane uzyskane z tego źródła, może być przeznaczone na pokrycie wydatków, które niezbędne są do uruchomienia produkcji nowego produktu, bądź też świadczenia nowej usługi. Ta forma wsparcia w szczególności może być przeznaczona na wdrożenie wyników prac segmentu B+R, które uzyskane zostały w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków uzyskanych z I osi priorytetowej Programu.

Nadmienić przy tym należy, że realizacja działania Badania na rynek nie byłaby możliwa bez kluczowego Programu Badań i Rozwoju (B+R), który to wdrażany jest obecnie we wszystkich programach operacyjnych.