Obecnie, gminy chcąc pozyskać pieniądze na rozwój zmuszone są opracowywać swój plan gospodarki niskoemisyjnej (więcej w tym temacie: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). W praktyce, wymóg ten jest jednak bardzo korzystny zarówno dla mieszkańców jak i decydentów w gminie.

Profity wynikające z opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej

Obecnie, gminy chcąc pozyskać pieniądze na rozwój zmuszone są opracowywać swój plan gospodarki niskoemisyjnej
Autor zdjęcia: Sarah Ross photography

Sporządzenie takiego dokumentu związane jest z wieloma profitami o charakterze:

  •          organizacyjnym – do których zaliczyć możemy między innymi poprawę zarządzania zasobami posiadanymi przez gminę, właściwe i świadome przygotowanie planów inwestycyjnych związanych z zaopatrzeniem w energię i ochroną środowiska, określenie struktury organizacyjnej potrzebnej do realizacji celów związanych z wdrażaniem gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej, a także przygotowanie do organizacji wykonywania zakupów grupowych;
  •          finansowym – dzięki opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej możliwe jest pozyskanie środków niezbędnych na inwestycje związane z produkcją i zużyciem energii takich jak modernizacja budynków, oświetlenia i produkcja energii z lokalnych źródeł, to także realne zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków, oświetleniem ulic, transportem itd.;
  •          wizerunkowym – realizacja zadań związanych z polityką klimatyczną i międzynarodowych celów klimatycznych a także wypełnienie obowiązku związanego z przygotowaniem Założeń do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz;
  •          społecznym – edukacja mieszkańców gminy;
  •          ekologicznym – wyznaczenie i realizacja zadań powiązanych ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania w budynkach, zmniejszenie lokalnego zanieczyszczenia powietrza i racjonalizacja zużycia energii.