Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, do opracowania, którego zobowiązane są gminy działające w naszym kraju (więcej pod linkiem: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Można sobie jednak zadać pytanie, do czego jest on tak naprawdę potrzebny i czy trud związany z jego przygotowaniem zwróci się?

Spodziewane efekty organizacyjne wynikające z opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, do opracowania, którego zobowiązane są gminy działające w naszym kraju
Autor zdjęcia: pni

Przykład gmin mających opracowane swoje plany gospodarki niskoemisyjnej wykazują, że przynosi to szereg wymiernych efektów o znaczeniu organizacyjnym. Zaliczyć można do nich przede wszystkim:

 • poprawę zarządzania zasobami gminy,
 • określenie struktury organizacyjnej, niezbędnej do realizacji celów związanych z wdrażaniem gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej,
 • świadome przygotowanie planu inwestycyjnego powiązanego z produkcją i dystrybucją energii i ochroną środowiska,
 • przygotowanie do przeprowadzenia organizacji zakupów grupowych.

Spodziewane efekty finansowe wynikające z opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej

Do spodziewanych efektów finansowych wynikających z opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej zaliczyć należy przede wszystkim:

 • pozyskanie środków potrzebnych na inwestycje związane z produkcją i zużyciem energii, w tym na modernizację oświetlenia, modernizację budynków, produkcję energii z lokalnych źródeł,
 • zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków, oświetleniem ulic, etc.,
 • wydzielenie inwestycji, które potencjalnie mogą być realizowane w formule ESCO.

Spodziewane efekty wizerunkowe wynikające z opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej
Do spodziewanych efektów wizerunkowych zaliczyć można:

 • realizację zadań powiązanych z polityką klimatyczną,
 • edukację społeczności lokalnej.

Spodziewane efekty społeczne i ekologiczne wynikające z opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej
Do spodziewanych efektów o znaczeniu społecznym i ekologicznym zaliczyć można przede wszystkim:

 • zmniejszenie lokalnego zanieczyszczenia powietrza,
 • określenie i realizację zadań powiązanych ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania w budynkach prywatnych,
 • określenie i realizację zadań powiązanych ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania osób niezamożnych,
 • racjonalizację zużycia energii na obszarze gminy.

Spodziewane efekty prawne wynikające z opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej

Efektem prawnym spodziewanym w związku z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej jest przede wszystkim wypełnienie obowiązku powiązanego z przygotowaniem Założeń do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz.