Krajowe inteligentne specjalizacje są branżami oznaczeniu strategicznym. Wynika to z tego, że uznano iż ich rozwój ma zapewnić:

  • utworzenie innowacyjnych rozwiązań o charakterze społecznym i gospodarczym,
  • zwiększenie wartości dodanej polskiej gospodarki,
  • i podniesienie konkurencyjności i pozycji na arenie międzynarodowej polskiej gospodarki.

Pieniądze do rozdysponowania

Krajowe inteligentne specjalizacje są branżami oznaczeniu strategicznym
Autor zdjęcia: Airsoftpal.com

W obecnej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 dostrzeżono konieczność wspierania wyżej wymienionych obszarów i ujęto je w programach i działaniach, takich jak chociażby Szybka ścieżka (http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/). Tak więc wsparciem pochodzącym ze środków unijnych obejmowane są przede wszystkim projekty, które wpisują się w inteligentne specjalizacje.

Wsparcie udzielane jest więc w szczególności na:

  • badania,
  • rozwój,
  • innowacje.

Każdy z tych obszarów wspierany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Z programu tego finansowaniem objęte są więc wyłącznie projekty, które dotyczą inteligentnych specjalizacji, a więc tych obszarów, które posiadają największy potencjał w odniesieniu do innowacyjności i konkurencyjności.