Szybka ścieżka jest działaniem wspierającym Krajowe Inteligentne Specjalizacje (o czym można również poczytać tutaj: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/). Skorzystać z tej formy pomocy mogą zarówno firmy z sektora MSP, jak i duże przedsiębiorstwa.

Duże firmy

Szybka ścieżka jest działaniem wspierającym Krajowe Inteligentne Specjalizacje
Autor zdjęcia: Ignite New Zealand

W przypadku dużych firm, zamierzających skorzystać z tej formy wsparcia, wymagane jest, by minimalna wartość projektu wynosiła co najmniej dwanaście milionów złotych.

Intensywność udzielanego w tym wypadku kształtuje się w następujący sposób:

  • 65% kosztów kwalifikowanych przeznaczonych jest dla badań przemysłowych;
  • 40% kosztów kwalifikowanych przeznaczonych jest dla prac rozwojowych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

W przypadku przedsiębiorstw przynależących do sektora mikro, małych i średnich firm (MŚP), minimalna, wymagana wartość projektu wynosi dwa miliony złotych.

Intensywność udzielanego w tym wypadku kształtuje się w następujący sposób:

  • dla badań przemysłowych:
  • 75% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw,
  • 80% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw;

dla prac rozwojowych:

  • 50% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw,
  • 60% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw.