Badania na rynek

Wsparcie, które udzielane jest w ramach poddziałania Badania na rynek, adresowane jest zarówno do przedsiębiorstw rozpoczynających, jak i tych rozwijających swoją działalność w sektorze B+R. Poddziałanie to, realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Badania i Rozwój.

CZYTAJ DALEJ