Wspieranie rozwoju

Faktem jest, że w ostatnich latach obserwuje się progresję poziomu innowacji w naszej, polskiej gospodarce. Jednak zauważyć trzeba, że dynamika tego wzrostu, na tle innych krajów członkowskich zrzeszonych w ramach Unii Europejskiej nadal jest niezadowalająca. Przyczyn tego stanu rzeczy jest…

CZYTAJ DALEJ