Plan gospodarki niskoemisyjnej – czemu gmina powinna go mieć?

Co zrobić, by nasz kraj przeszedł z gospodarki wysokoemisyjnej na gospodarkę niskoemisyjną? Odpowiedź jest oczywista – wprowadzać ją na szczeblu lokalnym, gminnym. Nic, więc dziwnego, że aby móc założenia takie wprowadzić, trzeba było znaleźć sposób, dzięki któremu gminy podejmą takie…

CZYTAJ DALEJ